Instrumentální obohacení

Kurzy v roce 2018 (nabídka je postupně doplňována a rozšiřována)

Minimální počet při kterém bude kurz realizován je 12 účastníků. Pokud nebude kapacita naplněna nejpozději měsíc před konáním kurzu, bude kurz zrušen a zájemcům nabídnut jiný termín.

Všechny nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT.

V případě zájmu je možné zorganizovat kurz i v jiném městě.

 

FIE-I: vstupní kurz – 80 výukových hodin

V rámci tohoto kurzu se seznámíte s teorií, ze které celá metoda vychází, a naučíte se pracovat s prvními čtyřmi instrumenty: Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru I a Analytické vnímání. Tyto instrumenty jsou vhodné pro práci s dětmi od cca. 8 let věku, horní věková hranice není dána, lze je využít i pro práci s dospělými.

a)   1. -8. 2018. v Praze

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová.

b)    3 .- 11.10. v Českých Budějovicích 

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová
8 dní po 10 hodinách (bez neděle

c)    24. 9. – 1. 10. v Praze  ve spolupráci s VOŠ Jabok (bližší informace zde)

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová

 

FIE-II – 80 výukových hodin

Kurz navazuje na vstupní kurz FIE – I. Přináší prohloubení teoretického základu a seznamuje s dalšími pěti instrumenty: Orientace v prostoru II, Instrukce, Kategorizace, Ilustrace, Rodinné vztahy. Instrumenty využijete u starších školáků i dospělých jedinců.

Kurz byl realizován ve spolupráci ZVAS Tábor

 

FIE-III – 80 výukových hodin

Kurz navazuje na kurzy FIE – I a II. Teoretická základ se dále prohlubuje a rozšiřuje. Seznamuje s posledními pěti instrumenty: Vztahy v čase, Početní řady, Přechodné vztahy, Sylogismy a Vzory ze šablon

a)  13. – 20. 8. 2018 v Českých Budějovicích

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová

FIE-základní I – 80 výukových hodin

Teorie tohoto kurzu je zaměřena na práci s dětmi předškolního věku a jedince s mentálním handicapem. Pro obě tyto cílové skupiny je i vhodná práce s probíranými instrumenty: Uspořádání bodů – základní, Orientace v prostoru – základní, Urči emoci, Od jednotky ke skupině, Porovnej a odhal absurdity A a B. Instrumenty lze využít i při práci se seniory.

a)  – 27. 10., 30.11. – 1. 12., 14. – 15. 12. 2018, 4. – 5. 1. a  1. – 2. 2. 2019 na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích,
Kurz se koná 5x v pátek a sobotu, každý den 8 hodin, od 8.00 hodin.
Přihlašování je možné přímo přes Zdravotně sociální fakultu: pmatula@zsf.jcu.cz (Mgr. Petr Matula)
více informaci na emailu k.stindlova@centrum.cz (Mgr. Kamila Štindlová)

b) víkendové kurzy v Brně (projekt Magistrátu města Brna, informace o volných místech na těchto kurzech získáte na telefonním čísle: 605260420 Mgr. Jašková Vendula

lektorky Mgr. Kamila Štindlová a Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

termíny:

1) 5. a 6. 1.2018, 19. a 20. 1.2018, 16. a 17. 3. 2017, 6. a 7. 4. 2018

2) 12. a 13. 1. 2018, 16. a 17. 2. 2018, 20. a 21. 4., 11. a 12. 5. 2018

3) 23. a 24. 3. 2018, 13. a 14. 4 2018, 27. a 28. 4. 2018, 25. a 26. 5. 2018

4) 12. a 13. 10 2018, 2. a 3. 11. 2018, 23. a 24. 11. 2018, 7. a 8. 12. 2018

5) 18. a 19. 1. 2019, 22. a 23. 2. 2019, 5. a 6. 4. 2019, 26. a 27. 4. 2019

6) 11. a 12. 1. 2019, 15. a 16. 3. 2019, 13. a 14. 4. 2019, 3. a 4. 5. 2019

FIE-základní modul B – 80 výukových hodin + 8 hodin supervize

Kurz je primárně určen rodičům předškolních dětí, případně pedagogům MŠ, kteří by chtěli začít s dětmi s metodou pracovat co nejdříve. U tohoto modulu není nutné mít absolvovaný vstupní kurz. Teorie i probírané instrumenty odpovídají obsahu kurzu FIE-základní I, avšak kurz je obohacen o ukázku z kurzu FIE I standard, díky níž účastníci sami na sobě zakusí, jak metoda funguje. Nedílnou součástí tohoto kurzu je supervizní setkání po půlroce, kdy účastníci prezentují svou praxi s instrumenty a mají prostor k vyjasnění případných dotazů.

Podmínkou k přijetí do tohoto kurzu je zaslání motivačního dopisu, v němž zájemce o kurz vysvětlí, proč volí daný kurz a nikoliv cestu vstupní kurz + následně kurz FIE základní a s jakou cílovou skupinou bude po absolvování kurzu pracovat. Motivační dopisy posílejte prosím na adresu: cogito.cke@gmail.com. 

Cena kurzu: 10 000 Kč
a)  – 16. 9., 21. – 22. 9., 19. – 20.10., 16. – 17. 11. 2018, každý den 8,00 – 18,00 místo konání Třebíč, škola Otevřmysl

lektorka Mgr. et. Mgr. Vendula Jašková
b) 5 – 7. 11., 12. – 15. 11. 2018, 10 dní po 8 hodinách, termín supervizního setkání se upřesní přímo na kurzu, místo konání Praha

lektorka Mgr. Kamila Štindlová

 

FIE-základní II – 80 výukových hodin

Kurz navazuje na FIE – základní I. Teoretická část dále rozvádí specifika práce s dětmi předškolního věku, dětmi mladšího školního věku a dětmi mentálně handicapovanými. Mezi instrumenty, s nimiž budete moci po absolvování kurzu pracovat se řadí: Od empatie k činnosti, Zaměření pozornosti na tři zdroje učení, Poznejte a určete, Naučte se klást otázky, porozumíte tomu, co čtete, Přemýšlejte, abyste uměli předcházet násilí, Porovnej a odhal absurdity – 2. stupeň

termín konání kurzu je 26. 10. – 2. 11. v Třebíči

lektorka Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

 

cena kurzů všech kurzů FIE -standard i základní: 9 000 Kč
cena FIE – základní modul B: 10 000 Kč.