Deficity dílčích funkcí B. Sindelar v kognitivním pojetí

V kurzu se budeme zabývat následujícími tématy: 

Co jsou deficity dílčích funkcí
Symptomy poruch učení a chování a jejich příčiny
Rozvoj kognice
Poruchy učení a otázka viny
Diagnostika deficitů dílčích funkcí
Hodnocení diagnostických údajů
Náprava deficitních kognitivních funkcí
Osobnost terapeuta, frekvence nápravy, změna stylu výchovy
Přehled nápravných sešitů

Celkový počet hodin kurzu: 24

Termíny kurzů v roce 2018

 

  1. – 28. 8. 2018(datum setkání nad kazuistikami domluvíme přímo na kurzu), místo konání Praha

lektorka kurzu: Mgr. Irena Marušincová

Přihláška se zobrazí po kliknutí na zvolený termín.

Pokud Vám nevyhovují navržené termíny a místo konání, můžeme kurz uspořádat na objednávku dle Vašich požadavků.
V případě zájmu nás kontaktujte na adrese irena.marusincova@email.cz nebo
tel. čísle 723 904 562.

Kurz je akreditován MŠMT.

Osvědčení se vydává za účast na všech dnech výuky.

Cena kurzu 2 700.- Kč.

Při práci v kurzu je nutné pracovat s teoretickou a diagnostickou příručkou a diagnostickými pomůckami, které pro práci v kurzu účastníkům zapůjčíme. Účastník si je rovněž může objednat spolu s přihláškou (komplet za 3 300.- Kč, nebo jednotlivě: teoretická příručka 300 Kč, diagnostická příručka + fólie 380 Kč, krabice s pomůckami 2620 Kč; pozn.: z krabice jsou k diagnostice potřeba pouze látkové ranečky. ostatní materiál se používá až při nápravě). Nápravné sešity nejsou součástí objednávaného kompletu.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 12 účastníků.