Zkušenost zprostředkovaného učení Reuvena Feuersteina

Zkušenost zprostředkovaného učení popisuje systematicky způsob interakce mezi žákem a zprostředkovatelem. Na rozdíl od tradičního přístupu učitele se zprostředkovatel (mediátor) staví mezi podnět a žáka a mezi žáka a jeho odpověď. Pomáhá tedy žákovi sbírat důležité informace pro daný úkol, vybírá s jeho pomocí strategie, podílí se na plánování úlohy a pomáhá mu s vytvářením co nejpřesnější a nejsprávnější odpovědi na daný problém.

Pomocí procesu zprostředkování jsou posilovány kognitivní struktury žáka. Na rozdíl od učitele, který se soustředí na vyřešení určitého obsahu učení nebo jeho zadání, se zprostředkovatel zaměřuje na přístup žáka k řešení problému. Úkol není konečným cílem ale spíše jen prostředkem, který vede zprostředkovatele k tomu, jak zvýšit schopnost žáka řešit problémy, kriticky myslet a porozumět procesu učení.

Zkušenost zprostředkovaného učení je založeno na 12 kritériích, zásadách, které jsou předpokladem zprostředkované interakce.