Deficity dílčích funkcí Brigitte Sindelar

Dr. Brigitte Sindelarová pracovala 10 let na dětské neuropsychiatrii ve Vídni, pod vedením Prof. G. Spiela, kde se věnovala dětem, které jsou ve škole neúspěšné. Po této praxi z kliniky odešla a založila si vlastní soukromou poradnu. Vytvořila metodu, která se zabývá rozvojem sluchového, zrakového, taktilního vnímání a vnímání časového sledu a prostorové orientace.

Cílem této metody je detailně postihnout úroveň percepčních a kognitivních funkcí dítěte školního věku, aby se pro ně mohl stanovit individualizovaný specifický plán nápravy. Oblast použití je tím jasně definovaná: jestliže vzniká podezření, že by poruchy učení nebo chování dítěte mohly být způsobeny deficitem v dílčích funkcích, slouží tato metoda k tomu, aby byl diagnostikován druh deficitu v dílčích funkcích a stanovena účinná pomoc dítěti specifickými nápravnými programy.

Metoda je velmi systematicky rozpracovaná. Má svou část teoretickou, diagnostickou a mimořádně promyšlenou terapii. 36 nápravných sešitů obsahuje velké množství úkolů, které jsou odstupňovány podle obtížnosti.

Pracovat s touto metodou mohou učitelé, speciální pedagogové, psychologové, pracovníci psychologických poraden nebo pedagogických center i sami rodiče, pokud chtějí pomoci svým dětem.