Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina

Kurzy v roce 2018 (nabídka je postupně doplňována a rozšiřována)

Minimální počet při kterém bude kurz realizován je 12 účastníků. Pokud nebude kapacita naplněna nejpozději měsíc před konáním kurzu, bude kurz zrušen a zájemcům nabídnut jiný termín.

Všechny nabízené kurzy jsou akreditované MŠMT.

V případě zájmu je možné zorganizovat kurz i v jiném městě.

 

FIE-I: vstupní kurz - 80 výukových hodin

V rámci tohoto kurzu se seznámíte s teorií, ze které celá metoda vychází, a naučíte se pracovat s prvními čtyřmi instrumenty: Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru I a Analytické vnímání. Tyto instrumenty jsou vhodné pro práci s dětmi od cca. 8 let věku, horní věková hranice není dána, lze je využít i pro práci s dospělými.

BEZ ABSOLVOVÁNÍ VSTUPNÍHO KURZU (FIE I) NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLAŠOVAT NA DALŠÍ KURZY. 

a) 9.4.-16.4. v Praze

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová

8 dní po 10 hodinách

b) 24.-26.5. a 28.5.-1.6. v Praze

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová

8 dní po 10 hodinách

c) 20. - 21. 4., 4. - 5. 5., 11. - 12. 5., 8. - 9. 6., 22. - 23. 6. na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích, 5x pátek a sobota, každý den 8 hodin. Přihlašování je možné přímo přes Zdravotně sociální fakultu: pmatula@zsf.jcu.cz (Mgr. Petr Matula) nebo na emailu k.stindlova@centrum.cz (Mgr. Kamila Štindlová)

d) 23.7.-30.7. v Českých Budějovicích 

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová

8 dní po 10 hodinách

e) 3.10.-11.10. v Českých Budějovicích

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová

8 dní po 10 hodinách (bez neděle)

 

FIE-II - 80 výukových hodin

Kurz navazuje na vstupní kurz FIE - I. Přináší prohloubení teoretického základu a seznamuje s dalšími pěti instrumenty: Orientace v prostoru II, Instrukce, Kategorizace, Ilustrace, Rodinné vztahy. Instrumenty využijete u starších školáků i dospělých jedinců.

a) 14.5-18.5. a 21-23.5. 2018 v Táboře, informace o volných místech získáte na telefonním čísle 724933723

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová

8 dní po 10 hodinách (víkend volný)

 

FIE-III - 80 výukových hodin

Kurz navazuje na kurzy FIE - I a II. Teoretická základ se dále prohlubuje a rozšiřuje. Seznamuje s posledními pěti instrumenty: Vztahy v čase, Početní řady, Přechodné vztahy, Sylogismy a Vzory ze šablon.

a) 13. - 20. 8. 2018 v Českých Budějovicích

lektorka: Mgr. Kamila Štindlová

8 dní po 10 hodinách

 

FIE-základní I - 80 výukových hodin

Na kurz se lze přihlásit až po absolvování vstupního kurzu FIE – I. Teorie je zaměřena na práci s dětmi předškolního věku a jedince s mentálním handicapem. Pro obě tyto cílové skupiny je i vhodná práce s probíranými instrumenty: Uspořádání bodů – základní, Orientace v prostoru – základní, Urči emoci, Od jednotky ke skupině, Porovnej a odhal absurdity A a B. Instrumenty lze využít i při práci se seniory.

 

a) 8. - 12.1. a 4. - 8. 6. v Olomouci ve spolupráci s KU Praha 

lektorka Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

b) 4.-8.5. a 1.-3.6. v Liberci, informace o volných místech získáte na telefonním čísle 605260420

lektorka Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

c) 14. - 21. 7. v Třebíči

lektorka Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

d) 15. - 22. 7. v Českých Budějovicích

lektorka Mgr. Kamila Štindlová

e) 26. - 27. 10., 30.11. - 1. 12., 14. - 15. 12. 2018, 4. - 5. 1. a  1. - 2. 2. 2019 na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích, 5x pátek a sobota, každý den 8 hodin. Přihlašování je možné přímo přes Zdravotně sociální fakultu: pmatula@zsf.jcu.cz (Mgr. Petr Matula) nebo na emailu k.stindlova@centrum.cz (Mgr. Kamila Štindlová)

f) víkendové kurzy v Brně (projekt Magistrátu města Brna, informace o volných místech na těchto kurzech získáte na telefonním čísle: 605260420)

lektorky Mgr. Kamila Štindlová a Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

termíny:

1) 5. a 6. 1.2018, 19. a 20. 1.2018, 16. a 17. 3. 2017, 6. a 7. 4. 2018

2) 12. a 13. 1. 2018, 16. a 17. 2. 2018, 20. a 21. 4., 11. a 12. 5. 2018

3) 23. a 24. 3. 2018, 13. a 14. 4 2018, 27. a 28. 4. 2018, 18. a 19. 5. 2018

4) 21. a 22. 9. 2018, 5. a 6. 10. 2018, 18. a 19. 10. 2018, 17. a 18. 11. 2018

5) 12. a 13. 10 2018, 2. a 3. 11. 2018, 23. a 24. 11. 2018, 7. a 8. 12. 2018

6) 18. a 19. 1. 2019, 22. a 23. 2. 2019, 5. a 6. 4. 2019, 26. a 27. 4. 2019

7) 11. a 12. 1. 2019, 15. a 16. 3. 2019, 13. a 14. 4. 2019, 3. a 4. 5. 2019


FIE-základní II - 80 výukových hodin

Kurz navazuje na FIE – základní I. Teoretická část dále rozvádí specifika práce s dětmi předškolního věku, dětmi mladšího školního věku a dětmi mentálně handicapovanými. Mezi instrumenty, s nimiž budete moci po absolvování kurzu pracovat se řadí: Od empatie k činnosti, Zaměření pozornosti na tři zdroje učení, Poznejte a určete, Naučte se klást otázky, porozumíte tomu, co čtete, Přemýšlejte, abyste uměli předcházet násilí, Porovnej a odhal absurdity – 2. stupeň.

26. 10. - 2. 11. v Třebíči

lektorka Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

 

Cena kurzů: 9 000 Kč