Deficity dílčích funkcí B. Sindelar v kognitivním pojetí

 

V kurzu se budeme zabývat následujícími tématy: 

 

Co jsou deficity dílčích funkcí

Symptomy poruch učení a chování a jejich příčiny

Rozvoj kognice

Poruchy učení a otázka viny

Diagnostika deficitů dílčích funkcí

Hodnocení diagnostických údajů

Náprava deficitních kognitivních funkcí

Osobnost terapeuta, frekvence nápravy, změna stylu výchovy

Přehled nápravných sešitů

 

Celkový počet hodin: 24

 

Termíny kurzů v roce 2018

 

9. - 10. 7. 2018 + 4. 2. 2019 místo konání České Budějovice, Feuersteinovo centrum, Plachého 25

lektor kurzu: Mgr. Irena Marušincová

 

Přihláška se zobrazí po kliknutí na zvolený termín.

 

Pokud Vám nevyhovují navržené termíny a místo konání, můžeme kurz uspořádat na objednávku dle Vašich požadavků. V případě zájmu nás kontaktujte na adrese irena.marusincova@email.cz nebo tel. čísle 723 904 562.

 

 

Kurz je akreditován MŠMT.

Osvědčení se vydává za účast na všech dnech výuky.

 

Cena kurzu 2 700.- Kč. 

Při práci v kurzu je nutné pracovat s teoretickou a diagnostickou příručkou a diagnostickými pomůckami, které pro práci v kurzu účastníkům zapůjčíme. Účastník si je rovněž může objednat spolu s přihláškou (komplet za 3 300.- Kč, nebo jednotlivě: teoretická příručka 300 Kč, diagnostická příručka + fólie 380 Kč, krabice s pomůckami 2620 Kč; pozn.: z krabice jsou k diagnostice potřeba pouze látkové ranečky. ostatní materiál se používá až při nápravě). Nápravné sešity nejsou součástí objednávaného kompletu.

 

 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 12 účastníků.

Kurzovné pro zahraniční účastníky bude přepočteno na eura dle kurzu ČNB platného v den fakturace.

Kurz probíhá od 8 do 16 hodin.