Semináře jsou určeny všem absolventům kurzů FIE (stačí i absolvování pouze jednoho kurzu), především těm, kteří absolvovali kurzy po roce 2012, a tudíž získali mezinárodní certifikáty s omezenou platností, ale i všem ostatním, kteří chtějí oprášit a hlavně prohloubit své znalosti z teorie FIE a sdílet své zkušenosti s metodou. Každý seminář totiž nabídne teoretickou část, díky níž si účastníci prohloubí a rozšíří znalosti z oblasti teorie spojené s Feuersteinovou metodou, a část praktickou, kdy se budou dle zájmu účastníků proberou konkrétní stránky instrumentů, budou se sdílet zkušenosti s FIE a otevře se prostor jakýmkoli dotazům, připomínkám a postřehům, ať už pozitivním či negativním vycházejícím z práce s metodou.

 

Výhody našich seminářů oproti online seminářům pořádaným Feuersteinovým institutem:  

 

a) Semináře budou probíhat výlučně v českém jazyce (internetové online přednášky jsou v angličtině).

 

b) Na rozdíl od individuálního sledování online přednášek budou semináře prostorem, kde bude možné sdílet s ostatními svůj pohled na věc, své zkušenosti, klást otázky.

 

c) Na přípravě náplně jednotlivých seminářů se mohou aktivně podílet jednotliví účastníci tím, že dopředu trenérkám sdělí své podněty či dotazy.

 

d) Během každého semináře bude možno zabývat se např. i konkrétními instrumenty či stránkami z instrumentů, o něž budou mít účastníci zájem.

 

e) Účast na seminářích bude dobrou volbou i pro ty lektory FIE, kteří s metodou delší čas nepracovali a chtěli by se k ní opět vrátit.

 

f) Nespornou výhodou je též časová úspora – pro získání neomezeně platného certifikátu stačí absolvování dvou osmihodinových seminářů, což lze realizovat i během jednoho roku, zatímco sledování online přednášek je rozloženo do čtyř let.

 

g) Semináře Cogita se vyplatí i finančně. Cena za osmihodinový seminář činí 2000 Kč (zahrnuje poplatek do Izraele), za šestnáct hodin tedy zaplatíte 4000 Kč, zatímco za online přednášky nutné pro splnění podmínek CPD zaplatíte celkem cca 5000 Kč (záleží na kurzu eura) plus převodní poplatky do ciziny.

 

h) Semináře Cogita budou akreditovány MŠMT, účastníci tedy získají rovněž osvědčení o absolvování kurzu v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Termíny seminářů v roce 2018 budou postupně vypisovány. Pokud máte zájem uskutečnit seminář ve Vašem působišti, kontaktujte nás na cogito.cke@gmail.com