Konference

VI. mezinárodní konference

Podpora učení prostřednictvím sdílení myšlenek, kladení otázek a spolupráce v kontextu Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování

VI. mezinárodní konference proběhne 11. 11. 2017 v prostorách Masarykovy univerzity v Brně pod záštitou děkana Pedagogické fakulty MU doc. PhDr. Jiřího Němce, PhD. Hlavní přednášející bude Valerie Lovegreen, specialista na rozvoj řeči.

Předběžný program konference zde. Definitivní podoba programu bude zveřejněna během července.

Přihláška na konferenci zde.

Konferenční poplatky

- studenti Masarykovy univerzity: 150 Kč

- členové Cogita (se zaplaceným příspěvkem na rok 2017): 600 Kč

- ostatní: 800 Kč

Konferenční poplatky prosím zasílejte na účet číslo: 2801155263/2010, variabilní symbol: 2017. 

Podrobné zprávy z předchozích konferencí naleznete v našem Zpravodaji.