Mezinárodní konference organizovaná International Association for Cognitive Education and Psychology 

  1. – 5. října 2018 pořádá Mezinárodní asociace pro kognitivní vzdělávání a psychologii (International Association for Cognitive Education and Psychology) odbornou konferenci v Praze. Spolupořadatelem celé akce jsou také Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, Centrum Cogito a ATC metod prof. Feuersteina.

Zastřešujícím tématem celé konference je „Dynamické vyšetření a kognitivní intervence: budování mostu mezi teorií a praxí.“

Součástí celé akce budou také dva české dny, které budou pořádány Centrem Cogito a ATC metod prof. Feuersteina (každý den bude připraven jednou organizací). Zájemci z ČR se mohou zúčastnit buď celé akce v českém i anglickém jazyce, nebo se přihlásit jen na české dny (na oba dva, nebo jen na jeden z nich).

Oficiální stránky konference zde.

 

Cogito bylo osloveno s nabídkou, ujmout se jeden den české sekce konference a nabídnout přednášky a semináře vztahující se k nosnému tématu. Pozvání na konferenci jsme přijali a vyzýváme všechny, kteří by měli zájem na této prestižní konferenci v rámci české sekce vystoupit, aby se ozvali na adrese cogito.cke@gmail.com.

Podrobné zprávy z předchozích konferencí naleznete v našem Zpravodaji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *